Up

โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศเรื่องการโอนเงินค่าสวัสดิการเดือน ม.ค. 60
โอนเงินค่าสวัสดิการ เดือน ก.พ. 60
ข้อมูลงบทดลองหน่วยงบเบิกจ่าย (เดือน มี.ค. 60)
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เมษายน 60
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน เมษายน 60
ประกาศเรื่องข้อมูลงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน เม.ย. 60
โอนเงินค่าสวัสดิการประจำเดือน พ.ค. 60
โอนค่าสวัสดิการประจำเดือน มิ.ย. 60
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531