Up

โหลดเอกสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ประกาศของ สพฐ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531