ข่าวประกาศ

  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ  รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ WebSite : http://www.hs.ac.th** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0