ข่าวประกาศ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ร่วมกันแปรขบวนอักษร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

อ่านเพิ่มเติม...

ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ 1 พ.ย.2559

อ่านเพิ่มเติม...

สพม.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โปรดคลิ๊ก อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

คำสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 " ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531