ข่าวประกาศ

แบบรายงานกระบวนการปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

อ่านเพิ่มเติม...

สพม.4  ณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

แบบสำรวจข้อมูลการลดหย่อนภาษีข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติย้ายตามมติ กศจ.ปทุมธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 16 มิ.ย.2559

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531