ข่าวประกาศ

สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

คำสั่ง สพม.4 ที่ 57/2560 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
 
คำสั่ง สพม.4 ที่ 58/2560 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 

 

"ประกาศเรื่องการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน ม.ค. 60"

ประกาศของการเงิน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทินการรับนักเรียน ปี 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14thIJSO) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11thIESO)

อ่านเพิ่มเติม...

เส้นทางจากภายนอกไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และแผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี สถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531