ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามมาตรฐาน สสวท.

 

รายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ กศจ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2560

 

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0