ข่าวประกาศ

สพม.4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สพม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สพม.4

ใบสมัครการจัดสรรที่เรียนรอบ 2 ปี 2560

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

จัดตั้งศูนย์การรับสมัครนักเรียนและจัดสรรที่เรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2560

แบบสอบถามเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ให้โรงเรียน เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่  http://obec-drr.com/
โดยสามารถดูรหัสกระทรวง 10 หลัก >>ได้ที่นี่<< 

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531